П О К А Н А

 

Заповядайте на 14 февруари 2016 г. (неделя) на обучение за родители, организирано от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”.

Събитието ще се проведе от 9 до 16 ч. във Центъра на Фондация „Деца с проблеми в развитието“, гр. София, Студентски град, бл. 11 – ниско тяло

 

Целта на обучението е да бъдат подготвени родители-обучители и деца, основна част от механизма за самопомощ на семейства с деца с увреждания  при взимането на решение за второ дете и постигане на балансиран подход към децата, осигуряващ оптимална здравословна семейна среда.

 

Подробна програма и регистрационна форма за кръглата маса можете да намерите в Приложение 1 и Приложение 2.

Моля, потвърдете своето присъствие чрез регистрационната форма, най-късно до 12 февруари (петък) на e-mail:  office.dpkids@gmail.com

Лице за контакт и информация:

Анита Кънчева – Мениджър Проект „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“

моб.тел.: 0888 919179 , e-mail: office.dpkids@gmail.com

д-р Даниела Миланова – Координатор Проект„ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“,

моб. тел.: 0877 619650, e-mail: dpkids@abv.bg

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Деца  с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 

 

Приложение 1

 

ПРОГРАМА

 

за обучение за родители и деца, част от механизма за самопомощ на семейства с деца с увреждания  при взимането на решение за второ дете и постигане на балансиран подход към децата, осигуряващ оптимална здравословна семейна среда

по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”,

14.02.2016 г., гр. София

 

 

9:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 11:00  I сесия:

–        Въведение – среща на цели и очаквания – Жулиета Темникова, експерт психолог

–        Представяне на проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” и възможностите на механизма за самопомощ на семейства на деца с увреждания – Анита Кънчева, проектен мениджър, председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“

–        Обсъждане

11:00 – 11:15 кафе пауза
11:15 – 12:30 II сесия:

–        Представяне на аналитичния доклад „Семейството и второто дете“ изготвен по проекта – д-р Даниела Миланова, медицински експерт

–        Обсъждане

12:30 – 13:30 обяд
13:30 – 14:15 III сесия:

–        „Комуникацията между родители – емоция, отговорност, граници – Любка Георгиева-Пелева, експерт комуникационна стратегия

–        Обсъждане

14:15 – 14:30 кафе пауза
14:30 – 16:00 IV сесия:

–        Тренинг – задаване на казуси и реакции в конкретни ситуации, ролеви игри, споделяне на емоция и опит – Жулиета Темникова, експерт психолог

–        Обща дискусия

–        Закриване на събитието – Анита Кънчева

 

sign-up-1

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Деца  с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Добавено от admin