Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Закриваща пресконференция
  На 11.03.2016 г. Фондация “Деца с проблеми в развитието” организира закриваща пресконференция по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим...
ПОКАНА за пресконференция
Според статистиката, семейства като това на Боряна са с 20% по-малко от тези, които се решават да имат второ...
Обучение за родители и деца по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”
  На 14.02.2016 г. Фондация „Деца с проблеми в развитието“ беше домакин на обучение за родители и деца, организирано...
Кръгла Маса София
Заповядайте на 15 януари 2016 г. (петък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по...
Кръгла маса Варна
Заповядайте на 27 ноември (петък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ...
Кръгла маса Казанлък
Заповядайте на 26 ноември (четвъртък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ...

Откриваща пресконференция

Проектът „ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“ беше представен на  пресконференция, на 17.06.2015 г. в зала „Златен рог“, ул. Златен рог 16Б, гр. София

Според статистиката, семейства като това на Боряна са с 20% по-малко от тези, които се решават да имат второ дете, след като първото се е родило здраво. Родителите на дете с увреждане са изправени пред повече трудности, а подкрепата, която второто дете може да окаже за развитието, израстването и отглеждането на детето с увреждане е голяма.Проектът „ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“ на Фондация „Деца  с проблеми в развитието“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., инициира обществен дебат и ще създаде платформа за информирана взаимопомощ за подкрепа за раждане на второ дете в семейство на дете с увреждане и за балансиран подход към децата, осигуряващ здравословна оптимална семейна среда.

 

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.000000
Total Visit :