На 26.11. и 27.11.2015 г., при засилен интерес, в гр. Казанлък  и гр. Варна се проведоха кръгли маси, които поставиха на обсъждане на въпросите свързани с отглеждането на деца с увреждания в семейна среда. Събитията се организираха от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и изпълнението на дейностите по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Конферентните зали на хотел „Казанлък“ и хотел „Черно море“ събраха над 100 участници – представители на Община Казанлък и Община Варна, Агенция за Социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Национална мрежа за децата, неправителствени организации от Казанлък, Стара Загора, Кърджали, Варна, доставчици на социални услуги от Казанлък, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Варна образователни институции, специалисти, родители, медии.

Експертите по проекта поставиха на обсъждане теми свързани с предизвикателствата пред семействата на деца с увреждания, раждането на второ дете и балансирания подход в отглеждането на децата в семейство на дете с увреждане. Те споделиха изследванията и аналитичния доклад по тези теми, осъществени по проекта, международната практика и своя дългогодишен опит в работата със семейства на деца с увреждания.

Проведената дискусия даде възможност на участниците да обсъдят поставените въпроси и те активно изразиха своите позиции, затруднения и нови идеи. Участниците се обединиха около становището, че е необходим нов прочит на подходите към децата с увреждания, минаващ през призмата на семейството, предвид тенденцията все повече деца с увреждания да се отглеждат в семейна среда за сметка на намаляващия брой деца отглеждани в институции. Всички участници изразиха позитивно отношение към Проекта и изразиха желание да участват активно в търсенето на институционални и практически решения по поставените актуални проблеми.

Добавено от admin