На 18.05.2015 г. Фондация “Деца с проблеми в развитието” подписа договор за безвъзмездно финансиране и стартирахме Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” насочен към подкрепа на семействата на деца с увреждания да имат и второ дете и към търсенето на балансиран подход в отглеждането на децата в подобни семейства. Темата ни вълнува отдавна и благодарение на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България днес имаме възможност да започнем работа в тази насока и да анализираме проблем, непоставян на обществено обсъждане досега.

Добавено от admin