Според статистиката, семейства като това на Боряна са с 20% по-малко от тези, които се решават да имат второ дете, след като първото се е родило здраво. Родителите на дете с увреждане са изправени пред повече трудности, а подкрепата, която второто дете може да окаже за развитието, израстването и отглеждането на детето с увреждане е голяма.

 

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“ на Фондация „Деца с проблеми в развитието“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., инициира обществен дебат и създаде платформа за информирана взаимопомощ за подкрепа за раждане на второ дете в семейство на дете с увреждане и за балансиран подход към децата, осигуряващ здравословна оптимална семейна среда.
Изпълнените дейности и резултатите по Проект „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“ ще бъдат представени на пресконференция, на 11.03.2016 г. (петък) от 10,00 ч. в Пресклуба на БТА, София, бул. Цариградско шосе,

 

Лице за контакт и информация:
Анита Кънчева
Мениджър Проект „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“
Председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“
моб.тел.: 0888 919179 , e-mail: office.dpkids@gmail.com , dpkids.pr@abv.bg

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 

EEA_Grants-logoПроектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg

Добавено от admin