На 15.01.2016 г. в гр. София се проведе кръгла маса по въпросите свързани с отглеждането на деца с увреждания в семейна среда, организира от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ в изпълнение на дейностите по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Зала „Панорама“ на хотел „Бест Уестърн Хотел Експо“ събра над 60 участници – представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Столична община, неправителствени организации, доставчици на социални услуги, образователни институции, специалисти, родители, медии.

Темите свързани с предизвикателствата пред семействата на деца с увреждания, раждането на второ дете и постигане на балансиран подход в отглеждането на децата в тези семейства бяха основните линии на проведените дискусионни сесии. В рамките на срещата бе представен аналитичен доклад и изследванията на експертите, осъществени по проекта, както и дългогодишната им практика в работата с такива семейства.

Заинтересованите страни имаха възможност да обсъдят поставените въпроси и те активно изразиха своите позиции и затруднения. Становището, че е необходим нов подход в политиките към децата с увреждания, минаващ през призмата на политики и отношение към семействата на тези деца, се очерта като основен извод от проведената кръгла маса.

Всички участници изразиха позитивно отношение към Проекта и изразиха желание да участват в бъдещи дейности свързани с него.

DSC_4705 (2) DSC_4739 (2) DSC_4816 (2) DSC_4691 (2)

Добавено от admin