На 14.02.2016 г. Фондация „Деца с проблеми в развитието“ беше домакин на обучение за родители и деца, организирано в рамките на Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”. Обучението беше насочено към подготовка на пилотна група родители и деца, които да разпространят резултатите и препоръките от доклада, изготвен по проекта сред своята общност.

imageedit_10_8118118949

Основна цел на проекта е повишена информираност на родителите на деца с увреждания за предимствата от раждане на второ дете и от постигането на балансиран подход при отглеждането на децата в тези семейства, осигуряващ оптимална семейна среда.

imageedit_6_5310092270

Обучението включваше представяне на проекта и възможностите на механизма за самопомощ на семейства на деца с увреждания, разглеждане на аналитичния доклад „Семейството и второто дете“ изготвен по проекта, обсъждане на темата „Комуникацията между родители – емоция, отговорност, граници“, задаване на казуси и реакции в конкретни ситуации, ролеви игри, споделяне на емоция и опит. В спокойна и приятелска атмосфера участниците споделиха, удовлетворението си от проведеното обучение и силната си мотивация да бъдат истински посланици на проекта.

imageedit_3_2749085623

 

 

 

Добавено от admin