Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” започна обществен диалог за семействата на децата с увреждания в България
На 26.11. и 27.11.2015 г., при засилен интерес, в гр. Казанлък  и гр. Варна се проведоха кръгли маси, които...
Кръгла маса Варна
Заповядайте на 27 ноември (петък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ...
Кръгла маса Казанлък
Заповядайте на 26 ноември (четвъртък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ...
Старт на проекта
На 18.05.2015 г. Фондация “Деца с проблеми в развитието” подписа договор за безвъзмездно финансиране и стартирахме Проект “ДЕТЕ –...
Page 3 of 3 123