Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

За „специалните” деца – с любов
Вижте публикацията в novanews.novatv.bg
Обществен дебат за семействата на деца с увреждания се проведе в София
На 15.01.2016 г. в гр. София се проведе кръгла маса по въпросите свързани с отглеждането на деца с увреждания...
Кръгла Маса София
Заповядайте на 15 януари 2016 г. (петък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по...
Page 2 of 3 123