На 11.03.2016 г. Фондация “Деца с проблеми в развитието” организира закриваща пресконференция по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”. Бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати, работещите механизми за информирана самопомощ за родители и бъдещите планове на фондацията да продължи работа за подкрепа на раждане на второ дете в семейства на деца с увреждания и постигане на балансиран подход в отглеждането им и след приключване на проекта.

Добавено от admin