Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

разгледайте нашите най-нови публикации
Закриваща пресконференция
  На 11.03.2016 г. Фондация “Деца с проблеми в развитието” организира закриваща пресконференция по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим...
ПОКАНА за пресконференция
Според статистиката, семейства като това на Боряна са с 20% по-малко от тези, които се решават да имат второ...
Обучение за родители и деца по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”
  На 14.02.2016 г. Фондация „Деца с проблеми в развитието“ беше домакин на обучение за родители и деца, организирано...
Page 1 of 3 123
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.000000
Total Visit :